{"playlist":[{"title":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-001-\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1581399726386-63d45c1b2d20-1024x706.jpeg","duration":"21:49","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-009-\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1518558997970-4ddc236affcd-938x1024.jpeg","duration":"12:03","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e2b\u0e32\u0e22 , \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-008-\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1537713873666-f00791130d05-1024x683.jpeg","duration":"22:02","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-007-\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1547667498-5b9ede99b99a-1024x768.jpeg","duration":"9:15","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e04\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e40\u0e23\u0e25","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-006-\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e04\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e40\u0e23\u0e25.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1501169823221-212bdeaf8556-1024x683.jpeg","duration":"12:41","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e32","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-005-\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e32.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1510379558726-265c7a7b8c19-1024x819.jpeg","duration":"16:56","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e06\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e28\u0e1e","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-004-\u0e06\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e28\u0e1e.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1571065497914-38c5d3cde715-1024x683.jpeg","duration":"49:22","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-003-\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19-\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1552072092-7f9b8d63efcb-1024x683.jpeg","duration":"59:49","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e19","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-002-\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e19.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1510133768164-a8f7e4d4e3dc-1024x683.jpeg","duration":"13:06","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e19","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-010-\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e19.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/claudio-schwarz-purzlbaum-k39RGHmLoV8-unsplash-1024x683.jpg","duration":"21.49","playlistid":"playlistid-1"}]}
menu แสดงเมนู
Logo J O O D • T A K I E N G

ร่องรอยแตกร้าวบนกำแพง...
แสงตะเกียงดวงน้อยจึงส่องมาหน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป

-------------------------------------------------------

วิจักขณ์ พานิช จบปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์ศาสนาจากมหาวิทยาลัยนาโรปะ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา เป็นศิษย์ของ เรจินัลด์ และลี เรย์ สองธรรมาจารย์ชาวอเมริกันผู้เป็น (ศิษย์)​ รุ่นแรกของเชอเกียม ตรุงปะ วิปัสสนาจารย์ชาวธิเบตที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในโลกศาสนธรรมตะวันตก 

วิจักขณ์ เคยฝึกฝนภาวนานอกหลักสูตรลองผิดลองถูกพุทธศาสนาวัชรยานแบบธิเบต-อเมริกัน เคยทำหน้าที่ครูช่วยสอนให้แก่มูลนิธิธรรมสาคร ที่เมืองเครสโตน รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา   เป็น (วิทยากร)​อบรมภาวนาให้กับเสมสิกขาลัยมาตั้งแต่ปี 2551 

ปัจจุบัน วิจักขณ์ พานิช เป็นผู้อำนวยการสถาบันวัชรสิทธา ขับเคลื่อนงานด้านศาสนธรรมเพื่อสังคม ทำงานแปล งานวิชาการ เป็น senior teacher และ meditation instructor ให้กับ Dharmaocean Foundation เป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์ปลากระโดดและผู้ก่อตั้งสถาบันวัชรสิทธา

ผลงานด้านวรรณกรรม 

 • เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ : การศึกษาดั่งเส้นทางการแสวงหาทางจิตวิญญาณ 2550
 • ธรรมนัว : พุทธธรรมท่ามกลางความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง 2556 
 • รัฐ-ธรรม-นัว 2558 

ผลงานแปล

 • กลลวง ชีวิตและคำสอนของมหาสิทธานาโรปะ (ILLUSION'S GAME: THE LIFE AND TEACHING OF NAROPA เขียนโดย เชอเกียม ตรุงปะ) 2553 
 • ทะลวงวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณ (Cutting Through Spiritual Materialism เขียนโดย เชอเกียม ตรุงปะ) 2554
 • เมื่อทุกอย่างพังทลาย  (When Things Fall Apart  เขียนโดย เพม่า โชดรัน : Pema Chodron) 2555 
 • เส้นทางคือจุดหมาย  (เขียนโดย เชอเกียม ตรุงปะ)  2555 
 • โจน : อิสรภาพจากความเคยชินและความกลัว  (Taking the Leap : Freeing Ourselves from Old 
 • Habits and Fears  เขียนโดย เพม่า โชดรัน : Pema Chodron) 2555
 • บนเส้นทางแห่งการฝึกตน : สู่สายธารพุทธธรรมในโลกสมัยใหม่ (เขียนโดย เรจินัลด์ เรย์) 2556
 • พ่อแม่เต้าเต๋อจิง : คำสอนเก่าแก่สำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ (เขียนโดย  วิลเลียม มาร์ติน : William Martin) 2556การศึกษาของผู้ถูกกดขี่  (Pedagogy of the Oppressed  เปาโล เฟรเร)  2559
เริ่มต้นด้วยหัวใจที่แตกสลาย

5 ขั้นตอนในการฝึกหัวใจในช่วงเวลาวิกฤต

การอยู่กับความสั่นไหว ท้องไส้ปั่นป่วน โกรธ กลัว สิ้นหวั […]

เริ่มอ่านเรื่องนี้...

หน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป

keyboard_arrow_up
[apwp_player]