{"playlist":[{"title":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-001-\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1581399726386-63d45c1b2d20-1024x706.jpeg","duration":"21:49","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-009-\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1518558997970-4ddc236affcd-938x1024.jpeg","duration":"12:03","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e2b\u0e32\u0e22 , \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-008-\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1537713873666-f00791130d05-1024x683.jpeg","duration":"22:02","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-007-\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1547667498-5b9ede99b99a-1024x768.jpeg","duration":"9:15","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e04\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e40\u0e23\u0e25","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-006-\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e04\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e40\u0e23\u0e25.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1501169823221-212bdeaf8556-1024x683.jpeg","duration":"12:41","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e32","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-005-\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e32.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1510379558726-265c7a7b8c19-1024x819.jpeg","duration":"16:56","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e06\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e28\u0e1e","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-004-\u0e06\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e28\u0e1e.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1571065497914-38c5d3cde715-1024x683.jpeg","duration":"49:22","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-003-\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19-\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1552072092-7f9b8d63efcb-1024x683.jpeg","duration":"59:49","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e19","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-002-\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e19.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1510133768164-a8f7e4d4e3dc-1024x683.jpeg","duration":"13:06","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e19","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-010-\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e19.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/claudio-schwarz-purzlbaum-k39RGHmLoV8-unsplash-1024x683.jpg","duration":"21.49","playlistid":"playlistid-1"}]}
menu แสดงเมนู
Logo J O O D • T A K I E N G

ร่องรอยแตกร้าวบนกำแพง...
แสงตะเกียงดวงน้อยจึงส่องมาหน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป

-------------------------------------------------------

ผาด พาสิกรณ์ คือ นามปากกาของ วิษณุฉัตร วิเศษสุวรรณภูมิ  เกิดเมื่อ 11 กรกฎาคม ปี 2511 เป็นนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยจนจบมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ไปโตเป็นวัยรุ่นและเรียนจบ Mass Communication ที่ Northern Arizona University สหรัฐอเมริกา  

หลังเรียนจบทำงานที่นั่นในสายงานโฆษณาอยู่ 6-7 ปี จึงกลับเมืองไทยมาทำงานโฆษณาต่ออีกพักใหญ่  ก่อนตัดสินใจลาออกมาเป็นนักเขียน ระยะแรก งานเขียนส่วนใหญ่มักลงพิมพ์ในนิตยสารขวัญเรือน  

ผาด พาสิกรณ์ เป็นนามปากกา ใช้สำหรับงานเขียน เรื่องสั้น นวนิยาย และบทความ  มีผลงานเป็นที่รู้จักของนักอ่าน เช่น สำเนียงของเวลา (เรื่องสั้น) เสือเพลินกรง (นวนิยาย) ใช่เกลียดตะวัน...มันแสบตา (รวมบทความ) 

นอกจากเป็นนักเขียน  แต่ในชื่อ-สกุลจริง วิษณุฉัตร วิเศษสุวรรณภูมิ  ยังเป็นนักแปลที่แปลวรรณกรรมชั้นดีออกมาหลายเรื่อง อาทิ เด็กเก็บว่าว ( The Kite Runner ของฮาเหล็ด โฮเซนี่) ไวท์ แฟง (White Fang ของ แจ๊ค ลอนดอน) และ เสียงแห่งสัญชาตญาณ (The call of the wild ของ แจ๊ค ลอนดอน)

ปัจจุบัน เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์คเณศบุรี สำหรับเผยแพร่ผลงานตนเอง

เลี้ยงหมาไซบีเรียน ฮัสกี และนึกสนุกว่า สักวันอาจขับรถพาหมาไปอาบน้ำที่สุรินทร์เพราะราคาอาบน้ำหมาย่อมเยากว่าในกรุงเทพมหานคร

 

ผลงานด้านวรรณกรรม 

ณ กาลครั้งหนึ่ง (นวนิยาย) 2547

ฝัน...ที่แยกราชประสงค์ (นวนิยาย)  2548

นางแมวยาง (นวนิยาย) 2549

สำเนียงของเวลา (เรื่องสั้น)  2552

เสือเพลินกรง (นวนิยาย) 2552    รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวนิยาย เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2553

ไปยาลใหญ่ในปัจฉิมดำริ (เรื่องสั้น) 2552     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทรวมเรื่องสั้น เซเว่นบุ๊คอวอร์ดครั้งที่ 8 ประจำปี 2554

กรอบอารมณ์ของคนบางกอก (เรื่องสั้น)  2558

พลิ้วไปในพรายเวลา (นวนิยาย) 2558   รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวนิยาย เซเว่นบุ๊คอวอร์ดครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 / รางวัลดีเด่น ประเภทนวนิยาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2558

ใช่เกลียดตะวัน...มันแสบตา (รวมบทความ)

 

ผลงานด้านแปลวรรณกรรม 

เด็กเก็บว่าว ( The Kite  Runner ของฮาเหล็ด โฮเซนี่)  2551

ไวท์ แฟง (White Fang ของ แจ๊ค ลอนดอน)  2555

เสียงแห่งสัญชาตญาณ (The call of the wild ของ แจ๊ค ลอนดอน) 2555

เหยียบพญายม   (SEAL Target Geronimo ของ CHUCK PFARRER ) 2556

Happy  Hour กับเพื่อน ของยัยแพม

เธอชอบบรรยากาศของร้านหรูหราแห่งนี้มานานแล้ว กลิ่นอาหารเสียงเพลงและแสงงาม

เริ่มอ่านเรื่องนี้...
Happy  Hour กับเพื่อน ของยัยแพม

เธอชอบบรรยากาศของร้านหรูหราแห่งนี้มานานแล้ว กลิ่นอาหารเสียงเพลงและแสงงาม

แฮปปี้อาวร์เพิ่งจูงเธอเข้ามา เธอชอบบรรยากาศของร้านหรูหร […]

เริ่มอ่านเรื่องนี้...

หน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป

keyboard_arrow_up
[apwp_player]