{"playlist":[{"title":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-001-\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1581399726386-63d45c1b2d20-1024x706.jpeg","duration":"21:49","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-009-\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1518558997970-4ddc236affcd-938x1024.jpeg","duration":"12:03","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e2b\u0e32\u0e22 , \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-008-\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1537713873666-f00791130d05-1024x683.jpeg","duration":"22:02","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-007-\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1547667498-5b9ede99b99a-1024x768.jpeg","duration":"9:15","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e04\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e40\u0e23\u0e25","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-006-\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e04\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e40\u0e23\u0e25.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1501169823221-212bdeaf8556-1024x683.jpeg","duration":"12:41","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e32","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-005-\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e32.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1510379558726-265c7a7b8c19-1024x819.jpeg","duration":"16:56","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e06\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e28\u0e1e","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-004-\u0e06\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e28\u0e1e.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1571065497914-38c5d3cde715-1024x683.jpeg","duration":"49:22","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-003-\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19-\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1552072092-7f9b8d63efcb-1024x683.jpeg","duration":"59:49","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e19","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-002-\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e19.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1510133768164-a8f7e4d4e3dc-1024x683.jpeg","duration":"13:06","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e19","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-010-\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e19.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/claudio-schwarz-purzlbaum-k39RGHmLoV8-unsplash-1024x683.jpg","duration":"21.49","playlistid":"playlistid-1"}]}
menu แสดงเมนู
Logo J O O D • T A K I E N G

ร่องรอยแตกร้าวบนกำแพง...
แสงตะเกียงดวงน้อยจึงส่องมาหน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป

ทีมงานผู้ก่อตั้งโครงการจุดตะเกียง

องอาจ สุวรรณโชติ

ลูกศิษย์มาลา คำจันทร์ เรียนจบจากคณะมนุษย์ศาสตร์-สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เคยเป็นนักข่าวอาชญากรรม รีไรเตอร์ และคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ข่าวสด-มติชน ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทลมดีจำกัดและเป็นบรรณาธิการฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์มาสิบห้าปี

ปาณี โมรัษเฐียร

ก้นกุฎิสำนักศิษย์สะดือ ไปยาลใหญ่ เป็นนักข่าว รีไรเตอร์ และคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ย่านประชาชื่นอยู่หลายปี เคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเวิร์คพอยท์พับลิชชิ่งและบริษัทลมดีจำกัด ปัจจุบันเป็นฝ่ายจัดหาทุนเต็มเวลาของโครงการจุดตะเกียง

บุราณี เวียงสิมมา

เรียนจบปริญญาโท จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เคยอยากเป็นผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์
เคยเป็นช่างภาพ เคยเป็นออร์แกไนเซอร์ เคยเป็นโกสต์ ไรท์เธอร์ เคยทำราชการ
ปัจจุบัน ค้นพบว่าการเป็นช่างเสริมสวยแมวหมาคือการงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชีวิต
นอกจากนี้ยังเป็นนักอ่านผู้ยิ่งเล็กที่กำลังพยายามทำเรื่องใหญ่ ๆ ให้มันเล็กนิดเดียว

วรรณพร ประชุมทอง

เรียนจบจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทำสวนผักตามฤดูกาลไว้กินกับแม่ ทั้งพริก มะเขือ ข้าวโพด แตงโม ฯลฯ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่อย่างสบายใจที่ชานเมืองสงขลา
ตั้งใจไว้ว่าจะไปสอบเรียนต่อสัตวแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอีกปี 2 ปีนี้ เพราะค่ารักษาแมวหมาในอุปการะนั้นมันแพงจนอยากจะเป็นหมอรักษาสัตว์เสียเอง

ศิริกุล ไชยราช

เรียนจบจากคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบันเป็น เป็นพนักงานในองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโลจิสติคส์
เป็นนักเรียนเขียน และเป็นผู้ช่วยสอนในคอร์สเรียนเขียนออนไลน์ของ ปราย พันแสง

นฤมล บุญตานนท์

ถนัดที่สุดคืองานขาย ขายทุกอย่าง  ขณะนี้ กำลังขายฝันด้วยการพยายามฝึกเป็นนักเขียนโดยการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลากับคอร์สการเรียนเขียนออนไลน์ของปราย พันแสง

ปัจจุบัน เป็นเจ้าของกิจการด้านงานขนส่งและขายไม้ยางพารา กับตู้คอนเทนเนอร์ 

โฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว

เรียนจบวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นวิศวกร นักวิจัย และวิทยากร ทางด้านการวิเคราะห์ความเสียหายและการกัดกร่อนของโลหะ สังกัด สวทช ในวันปกติ
ส่วนวันหยุดเป็นอาเฮียเปิดร้านขายแก๊สหุงต้มเล็ก ๆ แถวสายไหม และเป็นแอดมินเพจ Metallurgical Failure Analysis ที่พยายามนำเสนอเรื่องราวความเสียหายของวัสดุที่น่าสนใจ

ดวงพร คงพิกุล

เรียนจบด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และด้านการจัดการประยุกต์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขนานไปกับการเขียนดุษฎีนิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษาดุษฎีบัณฑิต จากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เบญริสา เย็นฉ่ำ

ลูกสาวของ ทวี วิษณุกร เจ้าของลิขสิทธิ์ “กระสือสาว”  
เรียนจบนิเทศศาสตร์ เอกหนังสือพิมพ์  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปัจจุบัน เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์วิษณุกร    เป็นแม่ค้าขายพระเครื่องออนไลน์ ในกลุ่มสวนขลัง บนเฟซบุ๊ค

พวงเพชร เหงคำ

เรียนจบสัตวศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลำปาง  เคยเป็นพนักงานในโรงแรมและรีสอร์ทอยู่นานสิบปี 

ปัจจุบันเป็นพนักงานขายกาแฟและของที่ระลึกที่ร้าน chang puak memory บนถนนคนเดินในอำเภอเล็ก ๆ ของจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ

สุพัตรา ชีพธำรง

เรียนจบร.ร.เฉลิมขวัญสตรี 
ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว  เป็นแม่ และเป็นนักเรียนเขียนของปราย พันแสง


หน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป

keyboard_arrow_up
[apwp_player]