{"playlist":[{"title":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-001-\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1581399726386-63d45c1b2d20-1024x706.jpeg","duration":"21:49","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-009-\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1518558997970-4ddc236affcd-938x1024.jpeg","duration":"12:03","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e2b\u0e32\u0e22 , \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-008-\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1537713873666-f00791130d05-1024x683.jpeg","duration":"22:02","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-007-\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1547667498-5b9ede99b99a-1024x768.jpeg","duration":"9:15","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e04\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e40\u0e23\u0e25","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-006-\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e04\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e40\u0e23\u0e25.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1501169823221-212bdeaf8556-1024x683.jpeg","duration":"12:41","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e32","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-005-\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e32.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1510379558726-265c7a7b8c19-1024x819.jpeg","duration":"16:56","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e06\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e28\u0e1e","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-004-\u0e06\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e28\u0e1e.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1571065497914-38c5d3cde715-1024x683.jpeg","duration":"49:22","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-003-\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19-\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1552072092-7f9b8d63efcb-1024x683.jpeg","duration":"59:49","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e19","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-002-\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e19.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1510133768164-a8f7e4d4e3dc-1024x683.jpeg","duration":"13:06","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e19","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-010-\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e19.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/claudio-schwarz-purzlbaum-k39RGHmLoV8-unsplash-1024x683.jpg","duration":"21.49","playlistid":"playlistid-1"}]}
menu แสดงเมนู
ชีวิตและความหมาย
มอบเหรียญ 1 รูปีและบอกให้ทั้ง 2 คนทำให้ห้องของตัวเองเต็มที่สุดภายในเย็นนี้
หนุ่มเมืองจันท์
สมองพูห์ สมองพิกเลต เรื่องก่อนหน้า คือ โอกาส แห่ง มหัศจรรย์ระหว่างเรา เรื่องถัดไป

 เคยอ่านนิทานธรรมของพระไพศาล วิสาโล เรื่องหนึ่ง

 เป็นเรื่องของอาจารย์วิษณุ ที่ไม่ใช่”เครืองาม”

 อาจารย์วิษณุมีลูกศิษย์อยู่หลายคน. แต่ที่เด่นที่สุดมี 2 คน

 คือ “ชัย”และ”จิต”

 อาจารย์วิษณุแสดงท่าทีชื่นชอบ”จิต”มากกว่าจนทำให้”ชัย”น้อยใจ

 อาจารย์วิษณุแลเห็นแต่ก็ไม่อธิบายอะไร

 วันหนึ่ง เขาเรียกลูกศิษย์ทั้งสองมาหาแล้วพาไปดูห้องที่ว่างเปล่า 2 ห้อง

 อาจารย์วิษณุมอบเหรียญ 1 รูปีและบอกให้ทั้ง 2 คนทำให้ห้องของตัวเองเต็มที่สุดภายในเย็นนี้

 ไม่มีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติม

 ทิ้งเป็นปริศนาธรรมให้”ชัย”และ”จิต”ตีความเอง

 “ชัย”รีบไปตลาด. พยายามหาซื้ออะไรที่มาเติมเต็มห้องเปล่า

 แต่ 1 รูปีมีค่าน้อยเกินไป

 ซื้ออะไรก็ได้นิดหน่อย

 มีเพียงแค่”ขยะ”เท่านั้นที่แทบจะไม่มีราคา

 เมื่อโจทย์ของอาจารย์ไม่ได้บอกว่า”ของ”ที่ใส่ให้เต็มนั้นต้องมีสิ่งของที่มีค่า

 “ขยะ”ก็เป็นของอย่างหนึ่ง

 ในที่สุดเขาก็ใช้เงิน 1 รูปีซื้อ”ขยะ”กองใหญ่ไปวางในห้องจนเต็ม

 “ชัย”ภูมิใจในผลงานของเขามาก

 ส่วน”จิต”นั้นใช้เวลาในการนั่งคิด. ก่อนที่จะไปตลาด

 สิ่งที่เขาเลือกซื้อไม่มีสิ่งของที่มี”ปริมาณ”มากมาย

 “จิต”ซื้อไม้ขีดไฟ ธูป และประทีป

 พอถึงเวลาเย็นเขาก็จุดธูปและประทีป

 อาจารย์วิษณุเริ่มตรวจงานห้องของ”ชัย”ก่อน

 พอเปิดประตู. กลิ่นของ”ขยะ”ก็เหม็นตลบอบอวล

 เขาเดินไปที่ห้องของ”จิต”

 ในห้องไม่มีสิ่งของอะไรเลย

 มีเพียงธูปและเทียนที่จุดไฟไว้แล้ว

 แต่กลิ่นหอมของธูปและความสว่างไสวของประทีปกลับเติมเต็มให้กับห้องนั้น

 แม้จะจับต้องไม่ได้เหมือนวัตถุ

 แต่กลิ่นสัมผัสและความสว่างในห้องทำให้ห้องนั้นเต็มไปด้วยความสุข

 วินาทีนั้น”ชัย”เข้าใจแล้วว่าทำไมอาจารย์วิษณุจึงชื่นชม”จิต”มากกว่า

 ทั้งคู่ทำตามโจทย์ที่อาจารย์ให้มาสำเร็จเหมือนกัน

 แต่”ความรู้สึก”ต่อสิ่งที่เติมเต็มนั้นแตกต่างกัน

 “พระไพศาล”บอกว่านิทานเรื่องนี้ไม่ได้สรุปว่าใครฉลาดกว่าใคร

 เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดของคน

 ห้องที่ว่างเปล่าเหมือนกับชีวิตของเรา

 เงิน 1 รูปีก็เปรียบเสมือน”เวลา”ที่น้อยนิด

 ใครจะใช้”เวลา”ได้มีคุณค่ามากกว่ากัน

 บางคนเลือกสะสม”วัตถุ”ให้มากที่สุด

 เติมเต็มให้”ห้อง”หรือ”ชีวิต”

 แต่บางคนก็เลือกสิ่งที่งดงาม หรือสิ่งที่มีคุณค่าและความหมาย

 “กลิ่นหอมเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความคิด ส่วนแสงสว่างเป็นสัญลักษณ์ของปัญญา. สองอย่างนี้ต่างหากที่ทำให้ชีวิตงดงามและมีคุณค่าอย่างแท้จริง”

 “พระไพศาล”สรุปในข้อเขียนชิ้นนี้

 คุณธรรมและปัญญา

 สิ่งเหล่านี้คือ”นามธรรม”

 มองไม่เห็น แต่มีอยู่จริง

 การตั้ง”คำถาม”กับชีวิตว่า”ความสุข”แท้จริงของเราอยู่ที่ไหน

 บางที”คำตอบ”ก็ไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็น

    วันก่อนผมเพิ่งดูหนังญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งใน”เน็ตฟลิกซ์”

 จำชื่อเรื่องไม่ได้

 เป็นเรื่องของ”ซามูไร”คนหนึ่งที่ถูกตามล่าเพราะไปฆ่าเจ้านายของตัวเอง

 เหตุเพราะเจ้านายหลอกให้เขาไปฆ่าคนๆหนึ่งโดยหาว่าคนนั้นทุจริต

 แต่มารู้ว่าคนที่ทุจริตคือเจ้านายของเขาเอง

 พระเอกจึงตัดสินใจฆ่าเจ้านายและคนคุ้มกันทั้งหมด

 วันที่เขาถูกตามล่าและโดนฟันจนใกล้จะเสียชีวิต

  มีหญิงชราคนหนึ่งมอบความเป็นอมตะให้กับเขาด้วยการใส่ตัวหนอนที่จะชุบชีวิตให้กับพระเอก

 โดนฟันหรือแทงเมื่อไร “หนอน”ก็จะสมานแผลให้

 มือขาด-แขนขาด “หนอน”ก็จะเชื่อมอวัยวะที่ขาดให้ติดกันจนเป็นปกติ

 ดังนั้น ไม่ว่าจะโดนฟันเท่าไรก็ไม่ตาย

 พระเอกมีชีวิตยาวนานต่อไปอีก 50 ปี

 ในขณะที่คนทั่วไปเรียกร้องความเป็นอมตะ

 ไม่อยากตาย

 แต่สำหรับพระเอก”ความทุกข์”ที่สุดของเขา คือ อยากตายแต่ก็ไม่ตาย

 เพราะความเหงาและโดดเดี่ยวทรมาณมากกว่า”ความตาย”

 จนวันหนึ่งมีเด็กหญิงมีขอความช่วยเหลือ ให้ปกป้องและช่วยแก้แค้นที่พ่อของเธอถูกสังหาร

 หน้าของเด็กหญิงคนนี้คล้ายกับน้องสาวของเขา

 เรื่องราวก็ดำเนินไปเรื่อยๆตามแบบหนังบู๊ทั่วไป

 เขาเริ่มผูกพันกับเด็กผู้หญิงคนนี้มากขึ้นโดยไม่รู้ตัว

 จนถึงช่วงท้ายที่เขาจะไปช่วยเด็กน้อย

 มือของพระเอกโดนฟันขาด 

 ผู้ร้ายก็เดินย่างขุมเข้ามา

 “หนอน”ที่เคยช่วยสมานอวัยวะที่ขาดให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเริ่มหมดประสิทธิภาพ

 เชื่อมประสานได้ช้าลง

 วินาทีที่เขาเร่งเจ้าหนอนให้ช่วยเชื่อมมือกับแขนให้เป็นปกติ

 หญิงชราคนนั้นก็มานั่งใกล้ๆแล้วตั้งคำถามว่า”ไหนว่าอยากจะตาย”

 เป็น”คำถาม”ที่มาถูกที่ถูกเวลาอย่างยิ่ง

 คนที่เคยอยากตายแต่ไม่ตาย

 แต่ในวินาทีนั้นที่”ความตาย”เข้ามาใกล้

 เขาน่าจะดีใจ

 แต่ทำไมเขาเลือกปฏิเสธ

 และดิ้นรนที่จะมีชีวิตอยู่

 คำตอบ ก็คือ สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้ว

 จากคนที่โดดเดี่ยว เปลี่ยวเหงาและใช้ชีวิตไปวันๆ

 วันนี้เด็กผู้หญิงคนนั้นได้สร้างสายใยแห่งความผูกพันขึ้นในใจเขา

 เมื่อมีคนที่เราเป็นห่วง

 เมื่อมีคนที่รักเรา

 “ความตาย”ที่เคยโหยหา

 ก็กลายเป็นสิ่งที่เขาดิ้นรนวิ่งหนี

 เพราะ”ชีวิต”วันนี้ของเขามี”ความหมาย”แล้ว

 ด้วยสายใยแห่ง”ความรัก”(เคยตีพิมพ์ในหนังสือ”เพราะฉะนั้น ฉันจึงถาม”)

-------------------------------------------------------

หนุ่มเมืองจันท์  เป็นนามปากกาของ สรกล อดุลยานนท์

เรียนจบสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา 2527

เข้าวงการสื่อสิ่งพิมพ์และนักเขียน จากการชักชวน ของ เสถียร จันทิมาธร ชวนให้มาร่วมงานด้วย โดยเริ่มจากเป็นนักข่าว นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ย้ายไปเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์มติชน แล้วกลับมาเป็นบรรณาธิการบริหารที่ประชาชาติธุรกิจ กระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชน  

หนุ่มเมืองจันท์ เป็นที่รู้จักในฐานะนักเขียนเจ้าของหนังสือชุดฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ  เช่น เดาะโลกดีๆ แล้วตีลังกา , พลิกมุมคิดชีวิตเปลี่ยน ,ความหวัง...ไม่เห็น ไม่ใช่ ไม่มี,ชีวิตไม่ยาก ถ้าตั้งโจทย์ง่าย, ปัญหาคือยาวิเศษ ฝันเรื่อยเรื่อย เหนื่อยก็พัก, แพ้ได้แต่ไม่ยอม ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังเขียนหนังสือประวัติบุคคลสำคัญในแวดวงต่างๆ อาทิ จอมยุทธ์น้ำเมา (ชีวประวัติ คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี) ชีวิตนี้ไม่มีทางตัน ตัน โออิชิ (ชีวประวัติ คุณตัน ภาสกรนที)  เป็นต้น 

ลาออกจากเครือมติชนหลังจากทำงานมานาน 26 ปี  มาเป็นฟรีแลนซ์        เขียนหนังสือเล่มที่ 30 ในชุดฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ชื่อ “เพราะฉะนั้น ฉันจึงถาม”  และทำหลักสูตรธุรกิจ ABC สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   รับเชิญไปบรรยายให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ฟังบ้างตามวาระที่เหมาะสม และทุกครั้งที่มาบรรยายให้นักศึกษาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมฟัง  พี่ตุ้ม-หนุ่มเมืองจันท์ ไม่เคยรับเงินค่าบรรยายสักบาทเดียว บอกเสมอว่าให้นำเงินนั้นกลับไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 

ปัจจุบัน  หนุ่มเมืองจันท์จัดรายการพอดแคสต์การเมืองรายการแรกของ THE STANDARD ‘THE POWER GAME’ กับ สรกล อดุลยานนท์

แชร์/ส่งต่อบทความนี้


เรื่องก่อนหน้า เรื่องถัดไป

ใส่ความเห็น

keyboard_arrow_up
[apwp_player]