{"playlist":[{"title":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-001-\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1581399726386-63d45c1b2d20-1024x706.jpeg","duration":"21:49","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-009-\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1518558997970-4ddc236affcd-938x1024.jpeg","duration":"12:03","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e2b\u0e32\u0e22 , \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-008-\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1537713873666-f00791130d05-1024x683.jpeg","duration":"22:02","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-007-\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1547667498-5b9ede99b99a-1024x768.jpeg","duration":"9:15","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e04\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e40\u0e23\u0e25","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-006-\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e04\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e40\u0e23\u0e25.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1501169823221-212bdeaf8556-1024x683.jpeg","duration":"12:41","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e32","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-005-\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e32.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1510379558726-265c7a7b8c19-1024x819.jpeg","duration":"16:56","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e06\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e28\u0e1e","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-004-\u0e06\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e28\u0e1e.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1571065497914-38c5d3cde715-1024x683.jpeg","duration":"49:22","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-003-\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19-\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1552072092-7f9b8d63efcb-1024x683.jpeg","duration":"59:49","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e19","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-002-\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e19.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1510133768164-a8f7e4d4e3dc-1024x683.jpeg","duration":"13:06","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e19","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-010-\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e19.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/claudio-schwarz-purzlbaum-k39RGHmLoV8-unsplash-1024x683.jpg","duration":"21.49","playlistid":"playlistid-1"}]}
menu แสดงเมนู
โควิด-19 มาตอกย้ำเราว่า
สิ่งทั้งปวงล้วนแล้วแต่เชื่อมร้อย อิงอาศัยกันเป็นวัฏจักร  ไม่มีสิ่งใดเป็นเอกเทศ
สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
เฉดสีของเงา เรื่องก่อนหน้า อุทกศาสตร์โคกอีเลิ้ง (EP.1-5) เรื่องถัดไป

โควิด-19 มาตอกย้ำเราว่า

-สิ่งทั้งปวงล้วนแล้วแต่เชื่อมร้อย อิงอาศัยกันเป็นวัฏจักร  ไม่มีสิ่งใดเป็นเอกเทศ

-เมื่อเราทำลายสิ่งหนึ่ง ผลจากการพังทลายของสิ่งหนึ่ง จะส่งผลต่อการพังทลายของอีกสิ่งหนึ่ง และสุดท้ายการพังทลายของสิ่งอื่น จะเป็นบูมเมอแรงที่ย้อนกลับมากระทบทำลายเราเสมอ

-บนหลักของกรรม ที่เป็นผลจากการกระทำโดยเจตนา สิ่งใดก็ตามที่นำมาซึ่งวิกฤติ จะมากน้อยมนุษย์ทุกคนล้วนเป็นผู้ก่อ

-(จึง)ไม่มีผู้ใดได้รับการยกเว้น ที่จะไม่ต้องรับผิดชอบ

-แท้แล้วมนุษย์นั้นอ่อนแอและเปราะบาง บ้างก็หลง งมงาย แถมดื้อรั้นและอวดดี

-ธรรมชาติของคน เชื่อในความคิด มากกว่าความรู้

-ผู้ที่เชื่อในความคิดมากกว่าความรู้ มักไม่รู้ตัวว่ากำลังตกเป็นทาสของความคิด

-โลกต้องการความรู้และความรัก

-ลำธารของความรู้และความรักไม่ได้เหือดแห้ง เพียงแต่ขวางกั้นไว้ด้วยฝายและเขื่อนของอคติและอวิชชา

-เมื่อวงจรแห่งเงินชงักลง คล้ายชีวิตตื่นจากฝันแล้วพบว่า รอบตัวท่วมท้นไปด้วยสิ่งไม่จำเป็น แต่สิ่งจำเป็น ที่ทำให้ชีวิตอบอุ่น มั่นคงและปลอดภัย แทบไม่มี

-ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เราใช้ชีวิตหมดเปลืองไปกับความไร้สาระ

-เราต่างหลงอยู่กับสิ่งมากมายที่สุดท้ายแล้วไม่มีความหมายกับชีวิต

-เราแลกจิตวิญญาณกับสิ่งมากมาย ที่(ล้น)เกินจำเป็นและเป็นภาระ

-ความกระหายของเราล้วนเป็นภาระของโลก

-เพราะในชีวิตประจำวันเราให้ความสำคัญกับเปลือกและกระพี้ ถึงเวลาเรียกร้องความรับผิดชอบและหน้าที่ จึงได้สิ่งที่คล้ายแก่นของหยวกกล้วย

-ยามสบายดีมนุษย์เป็นสัตว์จำพวกไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา

-พอใกล้ตายจะกลายเป็นกุ้ง(ขี้ขึ้นสมอง)

-เรามีเทคโนโลยีที่เห็นได้ตั้งแต่จุลชีพยันจักรวาล แต่มนุษย์ก็ยังงมงายไม่ต่างจากหลายพันปีก่อน

-ตึกรามและความร่ำรวยนั้นช่วยอะไรจิตใจไม่ได้เลย

-อคติเป็นเชื้อโรคที่อันตรายชนิดหนึ่ง

-นวัตกรรมออนไลน์มีไว้ให้มนุษย์ใช้เสรีภาพในการแสดงความต่ำ

-ในความมืดมน สิ่งที่จรรโลงใจและทำให้เรามีความหวัง ยังคงเป็นเรื่องของความดี ความเสียสละและความมีน้ำใจ

-ความหวังจะมอดดับหรือไม่ อยู่ที่เรามีสติป้องกระแสลมในจิตใจรึเปล่า

-มนุษย์จะต่ำกว่าหรือสูงส่งกว่านี้ก็ได้

-ร่างกายป่วยด้วยไวรัส แต่ชีวิตและสังคมจะดีขึ้นหรือเลวลงขึ้นอยู่กับจิตใจ

-เรามุ่งเรียนรู้วิธีหาเงิน แต่อ่อนด้อยความสามารถในการเอาชีวิตรอด

-เมื่อมีวิกฤติ คนจำนวนมากไม่สามารถเอาชีวิตรอดด้วยความรู้ในการหาเงิน

-เรายังประมาทอยู่ได้ เพราะโลกให้โอกาสเราหลายครั้งเกินไป 

-หลังโควิด สำหรับคนจำนวนหนึ่ง ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่สำหรับคนอีกจำนวนหนึ่ง ชีวิตจะเปลี่ยนไปตลอดกาล

-------------------------------------------------------

สุทธิพงษ์  ธรรมวุฒิ ( เช็ค) เกิดเมื่อ 28 ธันวาคม ปี  2505   ที่จังหวัดชุมพร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์ เอกจิตวิทยา โทภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

หลังเรียนจบอาชีพขายเสื้อผ้ามือสอง เป็นเหตุให้ เช็ค สุทธิพงษ์ พาตนเองเข้ามาแสวงโชคในกรุงเทพมหานคร

ระหว่างเร่ร่อนขายของในสวนจตุจักร บังเอิญได้พบครูและห้องเรียนเปลี่ยนชีวิต ที่โรงเรียนการแสดงสหมงคลฟิล์ม ทำให้ได้ร่วมงานกับคณะละคร28 และทำงานเบื้องหลังในวงการบันเทิงในเวลาต่อมา

ปี 2532  ทำงานที่ บริษัท เจ เอส แอล จำกัด  ตำแหน่ง ครีเอทีฟรายการโทรทัศน์ ต่อมาเป็นหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตรายการเจาะใจ

ปี 2545  ก่อตั้ง บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พร้อมผันตัวมาเป็นพิธีกรเบื้องหน้าผลิตรายการสารคดีชีวิต รายการ คนค้นฅน   รายการสารคดีเล็กๆ ที่อาจหาญมอบรางวัล แห่งความดีงามของมวลมนุษย์ ที่ชื่อ รางวัลคนค้นฅนอวอร์ด ให้กับคนเล็กคนน้อยมาถึง10ปี ก่อนจะยุติลง 

ถือเป็นมิติใหม่ของรายการโทรทัศน์

นอกจากนี้ เช็ค สุทธิพงษ์  ธรรมวุฒิ ยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังรายการน้ำดีของบริษัททีวีบูรพาอีกมากมาย  อาทิ รายการกบนอกกะลา , รายการกระบี่มือหนึ่ง , แผ่นดินเดียวกันบ้านฉันบ้านเธอและอื่นๆ 

ในปี 2554  เขาได้มีโอกาสแสดงฝีมือทางด้านการแสดง โดย รับบทนักแสดงนำ ในภาพยนตร์ เรื่อง ขุนรองปลัดชู นับเป็นความสามารถอีกแขนงหนึ่งที่เขาได้ฝากผลงานที่น่าประทับใจให้กับวงการบันเทิงไทย 

ปัจจุบัน สุทธิพงษ์  ธรรมวุฒิ ยังคงทำงานสื่อสารคดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบสื่อโทรทัศน์ รายการคนค้นฅน ทางช่อง 30 MCOT HD  และ สื่อออนไลน์

Facebook : สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ  Youtube : TvburabhaOfficial

แชร์/ส่งต่อบทความนี้


เรื่องก่อนหน้า เรื่องถัดไป

ใส่ความเห็น

keyboard_arrow_up
[apwp_player]