{"playlist":[{"title":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-001-\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1581399726386-63d45c1b2d20-1024x706.jpeg","duration":"21:49","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-009-\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1518558997970-4ddc236affcd-938x1024.jpeg","duration":"12:03","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e2b\u0e32\u0e22 , \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-008-\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1537713873666-f00791130d05-1024x683.jpeg","duration":"22:02","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-007-\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1547667498-5b9ede99b99a-1024x768.jpeg","duration":"9:15","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e04\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e40\u0e23\u0e25","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-006-\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e04\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e40\u0e23\u0e25.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1501169823221-212bdeaf8556-1024x683.jpeg","duration":"12:41","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e32","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-005-\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e32.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1510379558726-265c7a7b8c19-1024x819.jpeg","duration":"16:56","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e06\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e28\u0e1e","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-004-\u0e06\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e28\u0e1e.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1571065497914-38c5d3cde715-1024x683.jpeg","duration":"49:22","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-003-\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19-\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1552072092-7f9b8d63efcb-1024x683.jpeg","duration":"59:49","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e19","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-002-\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e19.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1510133768164-a8f7e4d4e3dc-1024x683.jpeg","duration":"13:06","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e19","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-010-\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e19.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/claudio-schwarz-purzlbaum-k39RGHmLoV8-unsplash-1024x683.jpg","duration":"21.49","playlistid":"playlistid-1"}]}
menu แสดงเมนู
ราชสีห์กับค้างคาว
เจ้าค้างคาวหน้าอ่อนตัวหนึ่งเผลอละเมอตีนหลุดจากกิ่งไม้ลงมากลิ้งอยู่บนตัวราชสีห์ขี้โมโหที่กำลังหลับฝันดี
บัวไร
อุทกศาสตร์โคกอีเลิ้ง (EP.1-5) เรื่องก่อนหน้า ไฟ เรื่องถัดไป

ภาพประกอบโดย อัยยา ชโยธิน

เมื่อเช้าวันก่อน เจ้าค้างคาวหน้าอ่อนตัวหนึ่งเผลอละเมอตีนหลุดจากกิ่งไม้ลงมากลิ้งอยู่บนตัวราชสีห์ขี้โมโหที่กำลังหลับฝันดี

ราชสีห์ตกใจตื่น ตะปบเจ้าค้างคาวไว้หมายจะทำโทษด้วยการเคี้ยวเล่นเป็นอาหารว่าง

เจ้าค้างคาวอ้อนวอนร้องขอชีวิต พร้อมเสนอเงื่อนไขจะกลับมาช่วยในวันหน้าถ้าราชสีห์มีภัย

ราชสีห์หัวเราะน้ำลายย้อยยอมปล่อยเจ้าค้างคาวไป เพราะจำเรื่องราวที่เจ้าป่าคนก่อนเคยสอนอยู่ เรื่องหนูที่กลับมาตอบแทนคุณ

ราชสีห์ขี้โมโห หัวใจพองโต เดินกระหยิ่มเชิดหน้าย่างเท้าเข้าป่าอย่างลืมระวัง พลั้งเผลอติดบ่วงนายพรานเหมือนราชสีห์ในนิทานอีสป

ราชสีห์ขี้โมโหกลายเป็นสิงโตกลัวตายร้องโวยวายลั่นป่า

ค้างคาวน้อยจำเสียงร้องได้รีบบินมาช่วยในเวลาไม่นาน

“เสียใจด้วยนะท่าน” เจ้าค้างคาวทำหน้าเศร้า กล่าวออกมาเมื่อเห็นราชสีห์ดิ้นทุรนทุรายในบ่วงเชือก

“เสียใจเรื่องอะไร อย่าบอกนะว่าเจ้าแทะเชือกนี้ไม่ได้…”

“เชือกมันเส้นหนาเกินกว่าฟันของข้าจะกัดขาด” ราชสีห์ค่อยๆสงบลง มันพอจะเดาได้ว่าเหตุการณ์ต้องเป็นแบบนี้ มีแต่หนูในนิทานเท่านั้นแหละที่แทะเชือกนายพรานขาด

นี่มันคือโลกความจริง สิงโตป่าตัวหนึ่งกำลังจะถูกจับถลกหนังเพื่อทำพรมเช็ดเท้า

ราชสีห์หลับตานอนรอความตาย

“ข้าอยากตอบแทนบุญคุณท่านจริงๆ” ค้างคาวน้อยพูดไปกัดแทะเชือกไป

“ไม่มีประโยชน์หรอก สัตว์เล็กอย่างเจ้าไม่มีทางช่วยข้าได้หรอก”

“อย่าพูดยังงี้สิท่าน บรรพบุรุษท่านไม่เคยสอนเหรอ ว่าอย่าดูถูกผู้ที่ด้อยกว่า”

“ข้าไม่ได้ดูถูก ข้าแค่ยอมรับความจริง เจ้าไปซะเถอะ เดี๋ยวนายพรานก็คงมาแล้ว”

“ใช่! นายพราน…อย่างน้อยข้าก็สามารถถ่วงเวลาไม่ให้นายพรานมาที่นี่ได้”

“เจ้าจะทำยังไง”

“ข้าจะไปขอร้องอ้อนวอน เหมือนตอนที่ข้าอ้อนวอนท่านไง

เจ้าค้างคาวรีบกระพือปีกพุ่งตรงไปยังบ้านของนายพรานที่ปากทางเข้าป่า

ฝ่ายราชสีห์ก็พบว่า เมื่อมันไม่ดิ้นมากบ่วงเชือกก็ไม่รัดแน่น ทำให้พอจะเอาอุ้งมือปัดเชือกออกได้ ขอแค่ค่อยๆทำไปทีละเปาะๆ ทำให้หลุดทันก่อนนายพรานจะมาก็แล้วกัน

ราชสีห์ค่อยๆแกะบ่วงเชือกด้วยตัวเองอย่างใจเย็นจนมืดค่ำ…จนรุ่งเช้าวันใหม่และผ่านไปอีกหลายๆวัน นายพรานก็ยังไม่มาสักที

หรือเจ้าค้างคาวจะอ้อนวอนนายพรานได้สำเร็จ…

ความจริงคือ หลังจากเจ้าค้างคาวบินมาถึงบ้านนายพราน มันเหนื่อยและหิวมาก มันเผลอกินกล้วยที่นายพรานห้อยอยู่ตรงบันไดไปหนึ่งคำ ก่อนนายพรานจะออกมาไล่แล้วกินกล้วยต่อจากมัน หลังจากนั้นนายพรานก็ป่วย พอนายพรานป่วย เมียนายพรานก็ป่วยด้วย

จนเมียนายพรานไปซื้อกับข้าวที่ตลาด ทำให้แม่ค้าและคนที่มาตลาดวันนั้นป่วยตาม

จากป่วยทั้งตลาดก็แพร่กระจายเป็นป่วยทั้งตำบล อำเภอ และจังหวัดในที่สุด

ราชสีห์หลุดจากบ่วงเชือกได้ด้วยตัวเอง ก็เข้าป่ากลับไปหาครอบครัว

ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ อากาศสะอาดน้ำใส ไม่มีใครเผาป่า ไม่มีควันพิษจากยานพาหนะ เพียงแค่มนุษย์ป่วยกันหมดนั่นเอง

นิทานเรื่องนี้จึงกลับมาสอนให้รู้ว่า ว่า‘อย่าดูถูกผู้ที่ด้อยกว่า’ อย่างเช่นเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำลายของเจ้าค้างคาว…

-------------------------------------------------------

บัวไร  คือนามปากกาของ พัลลภ สินธุ์เจริญ  เกิดเมื่อ 26 มกราคม ปี 2510

เรียนจบปริญญาตรีสาขาศิลปะ  จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ระหว่างที่เรียนอยู่นั้น ได้เข้าฝึกงานที่ นิตยสารไปยาลใหญ่ ทำให้ต่อมาได้มีงานขียนออกมาให้ผู้อ่านได้รู้จักในฐานะนักเขียน เช่น เรื่องสั้นประจำส้วม ( 2542) , นิทานบัวไร (2545), เรื่องสั้นไม่มีวันสุด (2546), หุบเขาแสนรู้ (2549), รูปรูปคำคำ (2550)

ปัจจุบัน เป็นพนักงานประจำอยู่ที่ บริษัท เวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และรับเป็นวิทยากรบรรยายอบรมการเขียนและเล่านิทานให้เด็กๆ กำลังพยายามเป็นผู้ใหญ่วัย 53 ที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่ทุกข์กับการใช้เวลา 

 

ผลงาน เพลง-ดนตรี 

 • ร้องเพลงประกอบรายการโทรทัศน์ทุ่งหญ้าป่าใหญ่ (2535)  
 • เคยร่วมกลุ่มตั้งวงดนตรีในนาม ไทละเมอ ออกอัลบั้ม ง่วงแต่ไม่เหงาหาวแต่ไม่นอน บริษัทกำจัดฝันจำกัด (2535)   อัลบั้มชุดรับแขก (2537)   

งานเขียนบทละครเวที  

 • ความรักของมาลัยในห้องไอซียู (2535)  
 • บริษัทกำจัดฝันจำกัด ( 2535)  
 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงิน (2535)  
 • บ่งหนามออกแล้วบอกรัก (2535)  

งานเขียนบทละครโทรทัศน์ 

 • (เป็นหนึ่งในทีมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ ของบริษัทกระดาษพ่อดินสอแม่) 
 • ละครเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9  ตอน เพลงของพ่อ (2542)  
 • ตาเบบูญ่า(ปี 2542) 
 • ตีลังกาท้าฝัน (2547 ) 
 • เหมือนแม่ครึ่งหนึ่งก็พึงใจ (2555) 
 • รองเท้าแก้ว (2557) 
 • เพลงรักริมฝั่งโขง  (2559)

งานเขียนบทภาพยนตร์ 

 • มนต์เพลงลูกทุ่งเอฟเอ็ม (2545)  
 • โหน่งเท่งนักเลงภูเขาทอง(2549) 
 • เท่งโหน่งคนมาหาเฮีย (2550)  
 • หม่ำเดียวหัวเหลี่ยมหัวแหลม(2551)   
 • 666 ตายไม่ได้ตาย (2552)  
 • ตุ๊กกี้เจ้าหญิงขายกบ (ปี 2553)  
 • เท่งโหน่งจีวรบิน ( 2554)   
 • 30+ โสด ON SALE (2554)  
แชร์/ส่งต่อบทความนี้


เรื่องก่อนหน้า เรื่องถัดไป

ใส่ความเห็น

keyboard_arrow_up
[apwp_player]