{"playlist":[{"title":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-001-\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1581399726386-63d45c1b2d20-1024x706.jpeg","duration":"21:49","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-009-\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1518558997970-4ddc236affcd-938x1024.jpeg","duration":"12:03","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e2b\u0e32\u0e22 , \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-008-\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1537713873666-f00791130d05-1024x683.jpeg","duration":"22:02","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-007-\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1547667498-5b9ede99b99a-1024x768.jpeg","duration":"9:15","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e04\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e40\u0e23\u0e25","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-006-\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e04\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e40\u0e23\u0e25.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1501169823221-212bdeaf8556-1024x683.jpeg","duration":"12:41","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e32","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-005-\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e32.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1510379558726-265c7a7b8c19-1024x819.jpeg","duration":"16:56","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e06\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e28\u0e1e","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-004-\u0e06\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e28\u0e1e.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1571065497914-38c5d3cde715-1024x683.jpeg","duration":"49:22","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-003-\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19-\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1552072092-7f9b8d63efcb-1024x683.jpeg","duration":"59:49","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e19","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-002-\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e19.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1510133768164-a8f7e4d4e3dc-1024x683.jpeg","duration":"13:06","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e19","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-010-\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e19.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/claudio-schwarz-purzlbaum-k39RGHmLoV8-unsplash-1024x683.jpg","duration":"21.49","playlistid":"playlistid-1"}]}
menu แสดงเมนู
คือ โอกาส แห่ง มหัศจรรย์ระหว่างเรา
เราเป็นคลื่นจากทะเลเดียวกัน,ใบไม้จากต้นเดียวกัน, ดอกไม้จากสวนเดียวกัน...
ปะการัง
ชีวิตและความหมาย เรื่องก่อนหน้า ฟังใจ เรื่องถัดไป

นี่เป็นบทกวีที่แปะอยู่ข้างลังไม้บรรจุหน้ากากป้องกันระดับ FFP3 ซึ่งบริษัทจีนเสี่ยวหมี่ (Xiaomi) ได้จัดส่งไปให้อิตาลีเพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลนในขณะที่โคโรน่าไวรัสกำลังโจมตีอย่างหนัก – – บทกวี 3 บรรทัดนี้ เขียนโดย เซเนกา (Seneca) นักปรัชญาชาวโรมัน ถูกเลือกมาใช้เพื่อส่งต่อมิตรภาพได้อย่างเหมาะเจาะยิ่ง 

หากไม่มีไวรัสร้ายตัวนี้เกิดขึ้น เราจะนึกถึงกวีบทนี้ และมี ‘โอกาส’ ฉุกคิดไหมว่า เราเป็นคลื่นจากทะเลเดียวกัน, เป็นใบไม้จากต้นเดียวกัน, เป็นดอกไม้จากสวนเดียวกัน – – หรือถ้าครุ่นคิดให้ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นอีก ใช่หรือไม่ – เราทุกคนล้วนเป็นพี่น้องกัน?

. . . . . 

ผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งเมื่อนานมากแล้ว เป็นหนังแนวตลก สนุกสนาน ชื่อเรื่อง Evan Almighty เนื้อเรื่องแบบย่อ ๆ คือ ผู้ประกาศข่าวคนหนึ่งชื่อนาย Evan ผันตัวเองไปเป็นนักการเมือง และได้เข้าสู่สภาครองเกรส เพราะชนะการเลือกตั้งด้วยสโลแกนที่ว่า “Change the World” แต่เมื่อได้ตำแหน่ง เขาก็เปลี่ยนไป- –  ซื้อรถคันใหม่ มีบ้านใหญ่โตเกินจำเป็น ใช้ชีวิตหรูหรา ไม่มีเมตตาแม้กับหมาจรจัด ลืมสโลแกนของตัวเองโดยสิ้นเชิง

แล้ววันหนึ่งพระเจ้าก็มาปรากฏต่อหน้า บอกให้เขาสร้างเรือใหญ่ (เหมือนเรือโนอาห์ตอนน้ำท่วมโลก)… ระหว่างที่กำลังสร้างเรือลำมหึมาอยู่นั้น เขากลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่ว และกลายเป็นตัวตลกให้คนหัวเราะเยาะ เพราะไม่มีใครเชื่อว่าจะมีน้ำท่วมโลก แม้แต่ภรรยาของเขาก็ยอมรับไม่ได้ จึงตัดสินใจขับรถพาลูก ๆ ไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว…

ระหว่างทาง ภรรยาของนาย Evan แวะร้านอาหารแห่งหนึ่ง ได้มีโอกาสคุยปรับทุกข์กับพนักงานเสิร์ฟแก่ ๆ ท่าทางใจดี ซึ่งเป็นพระเจ้าที่ปลอมตัวมานั่นเอง – –

พนักงานเสิร์ฟ : คุณรู้ไหม คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจประเด็นของเรื่องน้ำท่วมโลกกับการสร้างเรือใหญ่ พวกเขาคิดว่าเป็นเรื่องของการลงโทษจากพระเจ้า… จริง ๆ แล้วไม่ใช่เลย

ภรรยาของนาย Evan สงสัย ถามว่า แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือ?

พนักงานเสิร์ฟ : ฉันคิดว่าเป็นเรื่องของความรัก ความเชื่อมั่นในกันและกัน!

ภรรยาของนาย Evan เริ่มรู้สึกไม่ดีว่าตัวเองและลูก ๆ กำลังทิ้งสามีมาในยามที่เขาเผชิญปัญหาอยู่เดียวดาย เธอถามว่า “สามีของดิฉันบอกว่าพระเจ้าสั่งให้เขาสร้างเรือ คุณคิดว่าเพื่ออะไรกัน”

พนักงานเสิร์ฟคนนั้น ตอบว่า “น่าจะเป็น ‘โอกาส’ นะ… ลองคิดดูสิ ถ้าใครบางคนอธิษฐานขอความอดทนจากพระเจ้า พระเจ้าจะมอบความอดทนให้เขา หรือพระเจ้าจะมอบโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ความอดทน? หรือถ้าใครอธิษฐานขอให้ครอบครัวได้ใกล้ชิดกัน (ตรงนี้สะดุดใจภรรยาของนาย Evan เพราะเธอเคยอธิษฐานคำนั้นกับพระเจ้า) พระเจ้าจะแผ่รังสีแห่งความรู้สึกอบอุ่นมาให้เลย หรือว่าพระเจ้าจะให้โอกาสพวกเขาได้รักซึ่งกันและกัน?”

เธอเริ่มเข้าใจและคิดได้ว่าการสร้างเรือนั้นคือ ‘โอกาส’ ที่พระเจ้ามอบให้เขา, เธอและลูก ๆ ได้อยู่ใกล้ชิด เข้าใจกัน อยู่เคียงข้างเผชิญปัญหาด้วยกันนั่นเอง!

. . . . . .

ปัญหาโรคระบาดครั้งนี้ ก็อาจเป็นสัญญาณเตือน, เป็นอีกหนึ่ง ‘โอกาส’ ให้ชาวโลกได้รักซึ่งกันและกัน เข้าใจกัน เคียงข้างเผชิญปัญหาด้วยกัน – – 

ประเทศจีน ต้นทางของไวรัส ซึ่งได้ผ่านพ้นวิกฤติกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคนี้ จะได้ให้ความรู้ช่วยดูแลประเทศอื่น ๆ ที่อ่อนแรงกว่า อย่างเช่นที่เห็นและเป็นอยู่ จีนส่งทีมแพทย์ไปช่วยอิตาลี และอีกหลายประเทศ, อเมริกา อาจต้องถ่อมตนลง เลิกทำตัวยิ่งใหญ่ ระรานใครไปทั่ว เพราะเอาเข้าจริง ตัวเองก็มีสิทธิ์เพลี่ยงพล้ำเจ็บป่วยเป็นยักษ์อ่อนแอได้ในทันทีเหมือนกัน…

ไม่เพียงเท่านั้น มันยังเปิด ‘โอกาส’ ให้เราได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ด้วยกันทั่วโลก อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน – –

ในอดีต-ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โรงงานหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาได้ดัดแปลงโรงงานที่มีอยู่เดิม เปลี่ยนมาผลิตสิ่งที่ขาดแคลนหรือจำเป็นต้องใช้ในระหว่างสงคราม อย่างเช่น โรงงานเมย์แท็ก (Maytag) หยุดผลิตเครื่องซักผ้าชั่วคราว หันมาผลิตชิ้นส่วนของเครื่องบินแทน!

การต่อสู้กับโคโรน่าไวรัสครั้งนี้ ก็ไม่ต่างจากสงคราม- – บริษัท LVMH (เจ้าของแบรนด์ดังอย่าง หลุยส์ วิตตอง, คริสเตียน ดิออร์) ตระหนักดีถึงความจำเป็นในห้วงเวลานี้ จึงได้ออกมาประกาศว่าจะแปลงโรงงานน้ำหอมและเครื่องสำอางเป็นโรงงานสำหรับผลิตภัณฑ์ล้างมือ ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตออกมาได้ 12 ตัน ภายในหนึ่งสัปดาห์ และจะมอบให้ฟรีกับโรงพยาบาลรัฐ ทั้ง 39 แห่งในกรุงปารีส! รวมถึงโรงงานผลิตเหล้าเบียร์ หลายแห่ง ในอเมริกา ก็หันมาช่วยผลิตแอลกอออร์ฆ่าเชื้อสำหรับใช้ล้างมือแทน ซึ่งกำลังขาดแคลนอย่างหนัก

นั่นเป็นเพียงบางตัวอย่างความมหัศจรรย์ ยังมีธุรกิจยักษ์ใหญ่อีกหลายแห่งที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือสังคม ระหว่างการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสทั่วสหรัฐ- – ทันทีที่ดีสนีย์แลนด์รู้ว่าจำเป็นต้องปิดบริการชั่วคราว ผู้จัดการก็ประกาศว่าจะนำอาหารส่วนเกินที่เตรียมไว้ไปบริจาคให้กับธนาคารอาหารของชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ … นี่ไม่ใช่ครั้งแรก อาณาจักรแห่งความมหัศจรรย์นี้ ได้เนรมิตสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมมาตลอด ทางแผนกรีสอรต์ของดิสนีย์แลนด์ได้บริจาคอาหารกว่า 1.2 ล้านมื้อให้กับธนาคารอาหารทุกปี! 

นอกจากองค์กรธุรกิจแล้ว ผู้ที่มีรายได้สูงอย่างนักบาสเก็ตบอล NBA หลายคนก็ออกมาบริจาคเงินส่วนตัวหลายล้านเหรียญเพื่อช่วยจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานหรือเพื่อนร่วมงานที่จำเป็นต้องหยุดงานในช่วงงดการแข่งขัน

ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่โอไฮโอ เตรียมตัวจะปิดร้านตามคำสั่งภาวะฉุกเฉิกของผู้ว่าการรัฐอันเนื่องจากโคโรน่าไวรัส ท่ามกลางความหดหู่ของเจ้าของร้านและพนักงานที่ต้องขาดรายได้ จู่ ๆ ลูกค้าประจำของร้านคนหนึ่งก็ได้ให้ทิปถึง 2,500 เหรียญ (ราวแปดหมื่นบาท!) ทั้งที่มาทานแค่ 29.75 เหรียญเท่านั้น แล้วยังเขียนโน้ตทิ้งไว้ว่าให้แบ่งเงินเท่า ๆ กัน กับพนักงานเสิร์ฟทั้ง 5 คนด้วย (พร้อมทั้งระบุชื่อทุกคนไว้เรียบร้อย)

พวกเขาแทบไม่คาดคิดมาก่อนว่าสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นได้ในวันที่แสนหดหู่สิ้นหวัง…

และถึงแม้เราไม่มีมากพอที่จะแบ่งปันได้ขนาดนั้น แต่ความแข็งแรงกว่าของเรา ก็สามารถช่วยคนที่อ่อนแอกว่าได้- – หนุ่มสาวหลายคนอาสาออกไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เกตให้กับเพื่อนบ้านสูงวัย เพื่อพวกเขาจะได้ไม่ต้องออกไปเสี่ยงติดโรคนอกบ้าน…

 และแม้แต่เด็กน้อยที่ไม่อยู่ในฐานะช่วยใครได้เลย  ยังหาวิธีช่วยในแบบของพวกเขา- – หนูน้อยนักเล่นเชลโลคู่หนึ่ง เมื่อเห็นว่าเพื่อนบ้านสูงวัยต้องปลีกตัวเองอยู่ในบ้านตามลำพังเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อโรค เด็กน้อยเลยมาเปิดคอนเสิร์ตเล็ก ๆ ให้คุณยายฟังแก้เหงาถึงหน้าระเบียงบ้าน ความมหัศจรรย์น้อย ๆ ทำให้บ่ายวันนั้นสดใสอบอุ่นขึ้นมาในทันใด!

ทั้งหมดนี้ คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เราได้ยินได้ฟังจากข่าวที่ปรากฏออกมา และเชื่อว่า คงมีอีกมากมายที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก

. . . . .

อย่างที่เคยเขียนไว้… บางครั้ง ความยากลำบากที่เกิดขึ้นในโลกนี้ อาจเป็นเพราะพระเจ้าต้องการเปิด ‘โอกาส’ ให้เราได้ตระหนักว่า เราเป็นคลื่นจากทะเลเดียวกัน เป็นใบไม้จากต้นเดียวกัน เป็นดอกไม้จากสวนเดียวกัน, เป็น ‘โอกาส’ ให้เราเรียนรู้ถึงความรัก และการอยู่เพื่อกันและกัน, ส่งแบบฝึกหัดให้เราได้ลองลงมือทำสิ่งมหัศจรรย์เอง ด้วยไม้วิเศษที่พระเจ้ามอบให้แล้วในใจเราทุกคน อยู่ที่พวกเราจะนำออกมาใช้หรือไม่เท่านั้น…

ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะได้เรียนรู้ความลับข้อหนึ่งของสวรรค์ที่ว่า- –

สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น

ไม่ใช่เพราะเทวดาบนฟ้า

หากเป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างเรา

แบ่งปัน, ดูแลกันด้วยความรัก

…แล้วเราจะผ่านคืนวันร้าย ๆ นี้ไปได้ และเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างถูกต้องด้วยกัน- – ดีกว่าเดิม!

-------------------------------------------------------

ปะการัง เป็นนามปากกาของ ณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์ ที่ใช้ในการเขียนหนังสือ และใช้ชื่อจริงในการแต่งเพลง มีผลงานเขียนยุคแรกในช่วงปีพ.ศ. 2525 ถึง 2543 ในรูปแบบบทกวีกลอนเปล่าและเรื่องสั้นวัยหวาน 

ในปี พ.ศ. 2525 มีผลงานรวมบทกวีเล่มแรกชื่อ สุดฝั่งที่ขอบฟ้าและเริ่มเข้าทำงานที่กองบรรณาธิการนิตยสารแพรว และแพรวสุดสัปดาห์ ก่อนจะหันมาทำสำนักพิมพ์ของตัวเอง 

ปีพ.ศ. 2538 เดินทางไปเรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา เมื่อเรียนจบทำงานด้านอีคอมเมิร์สที่เมืองแซน ดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเวลาเกือบ 16 ปี  ก่อนจะกลับมาเริ่มเขียนหนังสืออีกครั้งด้วยคอลัมน์ “ล้อมโลกด้วยรัก” นิตยสารขวัญเรือน 

ผลงานในช่วง พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน  เป็นแนวความเรียงให้กำลังใจ มีผลงานได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่นงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 7 เล่ม, “คอมโพสิชั่น (ไม่เคย) ลงตัว” ผลงานประเภทเรื่องสั้นการเมืองได้รับรางวัลชนะเลิศจากรางวัลพานแว่นฟ้า  ส่วนผลงานรวมเรื่องสั้นและนวนิยายได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด

ผลงานด้านวรรณกรรม :

 • นกทุกตัวมีฟ้าให้บิน (ร่วมกับโดม วุฒิชัย) 2552 
 • ความสุขผลิใบในทุกเช้า (2554)
 • เราทุกคนมีวันฝนตก (2555 แพรว สำนักพิมพ์)
 • เมื่อกางปีก...ก็ต้องบิน (2556)
 • สุดฝั่งที่ขอบฟ้า
 • ฯลฯ

ผลงานด้านการแต่งเพลง 

 • ฝากรักมากับเสียงเพลง, คืนนี้มีเพียงดาว, ด้วยรัก, ฉันจะสอนโลกให้ร้องเพลง, เมื่อใจฉันมีเธอ (สุชาติ ชวางกูร)
 • ไดอารี่สีแดง (แหวน ฐิติมา สุตสุนทร)
 • ความรักสีดำ, ทำไม (นันทิดา แก้วบัวสาย)
 • สายลม, บ๊าย บาย, หัวใจที่เหมือนเดิม, ฝากใจ, แค่คนที่เธอรัก, ใจอ่อน (ฟอร์เอฟเวอร์)
 • ชาตรี, พัณนิดา เศวตาศัย, บุปผา ธรรมบุตร, พัชรา แวงวรรณ/โอเวชั่น
 • ฯลฯ
แชร์/ส่งต่อบทความนี้


เรื่องก่อนหน้า เรื่องถัดไป

ใส่ความเห็น

keyboard_arrow_up
[apwp_player]