{"playlist":[{"title":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-001-\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1581399726386-63d45c1b2d20-1024x706.jpeg","duration":"21:49","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-009-\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1518558997970-4ddc236affcd-938x1024.jpeg","duration":"12:03","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e2b\u0e32\u0e22 , \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-008-\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1537713873666-f00791130d05-1024x683.jpeg","duration":"22:02","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-007-\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1547667498-5b9ede99b99a-1024x768.jpeg","duration":"9:15","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e04\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e40\u0e23\u0e25","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-006-\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e04\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e40\u0e23\u0e25.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1501169823221-212bdeaf8556-1024x683.jpeg","duration":"12:41","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e32","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-005-\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e32.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1510379558726-265c7a7b8c19-1024x819.jpeg","duration":"16:56","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e06\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e28\u0e1e","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-004-\u0e06\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e28\u0e1e.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1571065497914-38c5d3cde715-1024x683.jpeg","duration":"49:22","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-003-\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19-\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1552072092-7f9b8d63efcb-1024x683.jpeg","duration":"59:49","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e19","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-002-\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e19.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1510133768164-a8f7e4d4e3dc-1024x683.jpeg","duration":"13:06","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e19","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-010-\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e19.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/claudio-schwarz-purzlbaum-k39RGHmLoV8-unsplash-1024x683.jpg","duration":"21.49","playlistid":"playlistid-1"}]}
menu แสดงเมนู
กำเนิดโครงการจุดตะเกียง 
เราเป็นแนวหน้าสู้กับไวรัส ขอให้เรามีชุดเกราะป้องกันตัว
จุดตะเกียง - Joodtakieng.com
เรื่องก่อนหน้า คนไร้ค่า เรื่องถัดไป

2 มีนาคม 2563 – กำเนิดโครงการจุดตะเกียง 

“เราเป็นแนวหน้าสู้กับไวรัส ขอให้เรามีชุดเกราะป้องกันตัว” 

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา โพสต์เฟซบุ๊คบอกเล่าถึงสถานการณ์การขาดแคลนหน้ากากอนามัยในโรงพยาบาลของรัฐ ว่า ขาดแคลนอย่างหนัก 

โพสต์เฟซบุ๊คของ ‘ปราย พันแสง หนึ่งในผู้ก่อตั้งโครงการจุดตะเกียง ในวันเดียวกัน  2 มีนาคม 2563 

หากแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโรคกันหมด เราจะอยู่กันอย่างไร ถ้ารัฐไม่จัดอุปกรณ์ให้เขา

สงสาร  เราสามารถทำอะไรเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ได้บ้าง น่าเห็นใจมาก 

คนที่ช่วยได้เต็มๆ ก็เอาแต่พ่นน้ำลายไปวันๆ มีใครทราบบ้างว่าชุดเกราะนี้เขาขายกันที่ไหนอย่างไร เผื่อพวกเราช่วยกันระดมทุนซื้อหากันให้ได้บ้าง (มันหน้าที่เรามั้ยเนี่ย –เฮ้อ)

🌿 อัพเดทครั้งที่ 1 นะคะ : เรียนทุกคนค่ะ ตอนนี้สามารถหาซื้อชุดเกราะหรือ Coverall Bunny Suit Hood&Boots ได้แล้วนะคะ เป็นการสั่งซื้อจากต่างประเทศค่ะ ราคาดีที่สุดคือ ยกเหมา 72 ชุด คิดเป็นเงินไทย 379 บาท/ชุด เป็นราคาที่คนสั่งซื้อไม่ได้บวกกำไร

72 ชุด เป็นเงิน 27,288 บาท

มีไซส์ XL XXL และ 3XL

แต่ดิฉันสั่งเป็นไซส์เดียวคือ 3XL

สินค้าน่าจะมาถึงในเดือนมีนาคมนี้

อย่างเร็วคือ 10 วัน นับจากวันนี้

อย่างช้าคือมาถึงไทย 31 มีนาคม 2563

ดิฉันทดลองสั่งซื้อมาก่อน 72 ชุด

เพื่อนำไปบริจาคให้คุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ในข่าวนี้ หรือในรพ.ที่ขาดแคลนนะคะ (เบื้องต้น 40 ชุดส่งให้ รพ.จะนะ ในข่าวนี้ เป็นการขอบคุณที่ช่วยเปิดเผยสถานการณ์จริงๆ ให้เรารับทราบว่ารัฐรับมือโรคได้ห่วยขนาดไหน / ส่วนอีก 32 ชุด จะจัดส่งให้ รพ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา : ถ้ามีกำลังจะขยายไปรพ.อื่นๆ )

ราคาไม่ได้แพงมาก ช่วยกันคนละชุดสองชุดคงได้เยอะเลย ถ้า 72 ชุดแรกโอเค มีคนช่วยกันเยอะ อาจสั่งซื้อเพิ่มได้ค่ะ

🌿อัพเดทครั้งที่ 2

เพิ่งได้คุยกับนายแพทย์ สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ คุณหมอบอกว่า ที่รพ. จะนะ มีเจ้าหน้าที่ 300 คน สถานีอนามัยในจะนะอีก 21 แห่งอีก 150 คน 

“จริงๆ บุคลากรในอำเภอเรามีไม่น้อยอยู่เหมือนกันครับ”

ตอนนี้มีคนมาเสนอขายชุดเกราะ 3M จำนวน 500 ชุด”พร้อมส่ง” ในราคาชุดละ 750 บาท : เป็นเงิน 375,000 บาท เราสามารถระดมทุนซื้อได้มันจะโอเคมั้ย จะไหวมั้ย

ส่วนตัวคิดว่ารัฐบาลจัดการเรื่องนี้ไม่ได้หรอก ดูแค่เรื่องหน้ากากธรรมดายังเละตุ้มเป๊ะ เรามาช่วยกันนำร่องมั้ย ให้รพ.จะนะ เป็นตัวอย่างในการช่วยเหลือกันตรงนี้ เพื่อขยับขยายไปยังรพ.อื่นๆ อย่างรวดเร็วที่สุด

🌿อัพเดทครั้งที่ 3

ชุดเกราะ 72 ชุดแรก กำลังจัดส่งนะคะ

อัพเดทครั้งที่ 3 : ตอนนี้ชุดเกราะ Coverall Bunny Suit Hood&Boots ที่เราสั่งซื้อไป 72 ชุด ทางผู้ขายได้จัดส่งให้เราแล้วนะคะ กำลังอยู่ระหว่างการขนส่ง เมื่อถึงปลายทางแล้วจะรีบแจ้งให้ทราบตรงนี้นะคะ

ราคาชุด 72 ชิ้น เป็นเงิน 27,000 บาท

ตกราคาชุดละ 375 บาท

เราจะนำเงินบริจาคนี้จัดซื้อเพิ่มตามยอดเงินที่มีนะคะเผื่อใครอยากร่วมด้วยช่วยกัน

ตอนนี้มีผู้มาเสนอขายชุดเกราะหลายราย ราคาแตกต่างกันไป มีตั้งแต่ 400 -750 บาท

💕ท่านใดต้องการซื้อชุดเกราะ มากน้อย สามารถติดต่อขอคำแนะนำมาตรงนี้ได้ค่ะ มีผู้ขายเชื่อถือได้หลายราย ดิฉันสามารถช่วยแนะนำผู้ขายที่ดีให้ได้ค่ะ ทุกท่านสามารถสังซื้อแล้วบริจาคโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทุกแห่ง เพราะทุกที่ขาดแคลนหมด

เมื่อวาน 3 มีนาคม 2563 ดิฉันใช้เงินส่วนตัว ทดลองสั่งซื้อจากตัวแทนขายรายหนึ่ง จำนวน 4 ชุด ชุดละ 700 บาท จัดส่งให้กับนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ ผ่านเคอร์รี่ (มีสลิป) วันนี้คงจะถึง เอาไว้ให้คุณหมอเปรียบเทียบคุณภาพกับแบบ 72 ชุดที่เราสั่งไว้นะคะ เผื่อมีคำแนะนำในการสั่งซื้อรอบต่อไป

ด้วยความที่อ่านข้อมูลแล้ว ทุกแบบดูจะเหมือนๆ กันหมด ไม่แน่ใจแบบไหนดี เลยลองแบบราคาสูงก่อน คิดเองว่ามันแพงกว่าเพราะคุณภาพดี

ตอนนี้มีคนเสนอขายของยี่ห้อ 3M ราคาชุดละ 750 บาท แต่ขายแบบยกแพค 500 ชุด ไม่ยอมแบ่ง จะทดลองสั่งซื้อให้คนใช้งานมาเปรียบเทียบก่อน 8 ชุด เพราะเราเงินไม่พอแต่เค้าไม่ยอมขาย ต้องซื้อ 500 ชุดเท่านั้นถึงจะขาย นี่เป็นนโยบายบริษัท 3M หรือเปล่า จะได้แช่งให้พวกกั๊กติดโรคก่อนเลย

ใครมีคำแนะนำดีๆ ช่วยกันนะคะ

🌿

อัพเดทครั้งที่ 4 : ยอดเงินบริจาควันนี้ เวลา 21.22 น.วันที่ 4 มีนาคม 2563 จำนวนเงิน 61,786.09 บาท

ระหว่างรอชุดเกราะ (Coverall Bunny Suit Hood&Boots ) 72 ชุดแรกของเราเดินทางมาถึงประเทศไทย วันนี้มีโอกาสพูดคุยกับนายแพทย์ชูสง่า สีสัน แพทย์เฉพาะทาง แผนกอยุรกรรม โรงพยาบาลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา ที่เรากำลังจะส่งชุดเกราะที่ซื้อด้วยเงินบริจาคของพวกเราไปให้

คุณหมอเล่าว่า ที่โรงพยาบาลปักธงชัย มีเคสต้องสงสัยเฝ้าระวังอยู่ 1 เคส เพิ่งแอดมิท ตรวจยังไม่เจอ COVID-19 แต่ยังต้องติดตามสังเกตการณ์อย่างเข้มงวด

ในการรับผู้ป่วยเคสนี้ แพทย์และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลต้องใช้ชุดเกราะมากกว่า 10 ชุดต่อเคส เป็นชุดที่ใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

โรงพยาบาลปักธงชัยมีชุดเกราะสำรองอยู่ประมาณ 30 ชุด ใช้ไปแล้วสิบกว่าชุด ก็เหลืออีกเพียงเล็กน้อย ก็หวังว่า 72 ชุดที่เราสั่งซื้อและได้แบ่งมาบริจาคให้ที่นี่ 32 ชุดจะทันการ

“ตอนนี้ทางโรงพยาบาลเราก็ต้องเตรียมกำลังคนรับมือกับเคสที่อาจเพิ่มขึ้น อย่างผีน้อย 5,000 คน นี้ ก็ไม่ทราบว่าจะมีคนบ้านเรา หรือคนที่จะต้องมารักษาที่นี่สักกี่คน เราจะรับไหวหรือเปล่า อุปกรณ์ป้องกันเราจะพร้อมแค่ไหน เพราะตอนนี้ขาดแคลนไปหมด ประชาชนคนไข้ต้องมาขอซื้อหน้ากากที่โรงพยาบาล แต่เราก็ไม่มีให้ เพราะเราเองก็ขาด”คุณหมอบอกอย่างนั้น

ตอนนี้มีเงินบริจาคของพวกเราสำหรับซื้อชุดเกราะเพิ่มมาอีกสามหมื่นกว่าบาท จะรีบดำเนินการซื้อเพิ่มและส่งมอบให้โรงพยาบาลอื่นๆ ด้วย จะอัพเดทให้ทราบเรื่อยๆ นะคะ

🌿

อัพเดทครั้งที่ 5 : รายการจัดซื้อชุดเกราะป้องกันเชื้อโรค (Coverall Bunny Suit & Hood) เวลา 12.04 น. วันที่ 5 มีนาคม 2563 ได้จัดซื้อ/จัดส่งชุดเกราะ จำนวน 97 ชุด จากหาดใหญ่ ให้กับโรงพยาบาลปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ค่าใช้จ่าย : ราคาชุดละ 243 บาท ราคาสินค้ารวมภาษี +ค่าจัดส่ง 25,218.94 บาท

ส่งถึง นายแพทย์ชูสง่า สีสัน  แพทย์เฉพาะทาง อายุรกรรม

โรงพยาบาลปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

🌿

อัพเดทครั้งที่ 6 : รายการจัดซื้อชุดเกราะป้องกันเชื้อโรค (Coverall Bunny Suit & Hood) เวลา 12.04 น. 

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ได้จัดซื้อ/จัดส่งชุดเกราะ จำนวน 96 ชุด จากหาดใหญ่ ให้กับโรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา

ค่าใช้จ่าย : ราคาชุดละ 243 บาท ราคาสินค้ารวมภาษี +ค่าจัดส่ง 24,960.96 บาท

ส่งถึง นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

*ก่อนหน้านี้มีการจัดส่งให้ส่วนหนึ่งโดยใช้เงินส่วนตัว ชุดละ 700 บาท จำนวน 4 ชุด (รวมส่ง รพ.จะนะ ทั้งหมด 96+4=100 ชุด)

แชร์/ส่งต่อบทความนี้


เรื่องก่อนหน้า เรื่องถัดไป

ใส่ความเห็น

keyboard_arrow_up
[apwp_player]